Kontakt

Privattelefon: 35 94 45 69
Mobiltelefon: 91 39 87 27
Telefax: 32 88 74 64
Addresse: 2. Strøm Terrasse 15, 3046 DRAMMEN
Epost: rune@kulturhusplan.net
Organisasjonsnr.: 992 841 834 MVA